Reference

‘’Aqua Park’’ Palić – hidroizolacija otvorenih bazena

• Mišićevo – hidroizolacija rezervoara za pijaću vodu

• ‘’Fruške terme’’ Vrdnik – hidroizolacija siistema prohodnih i neprohodnih krovova

• ‘’Žito Media’’ Kula – sanacija hidrozolacije starih krovova na industrijskim objektima

• Novosadska katedrala, sanacija pukotina u AB konstrukciji

• Vijadukt Čortanovci, sanacija statičkih pukotina i oštećenja injektiranjem smolama na epoksidnoj i cementnoj osnovi

• Biogasno postrojenje, Bač, sanacija procurivanja na prslinama AB zidova silosa, injektiranje masama na bazi poliuretana

• Trasa vijadukta kod Inđije, Investitor ‘’Uraljeldorstroj’’, hidroizolacija AB ploče i zidova PVC membranom

• ‘’Kulturna stanica’’, Kineska četvrt, Bul.Despota Stefana 5, N.Sad, hidroizolacija ravnog krova objekta

• Stambeni objekat u ulici Patrijarha Pavla 7, N.Sad – izrada termo i hidroizolacije lučnog krova

• Stambeni objekat u ulici Patrijarha Pavla 85, N.Sad – izrada termo i hidroizolacije lučnog krova i hidroizolacija podzemnog dela konstrukcije

• Stambeni objekat u ulici Lukijana Mušickog 23, N.Sad - izrada termo i hidroizolacije lučnog krova i hidroizolacija platoa

• Stambeni objekat u ulici Vuka Karadžića 21-23, N.Sad – hidroizolacija podzemnog dela objekta, platoa i lučnog krova

• Stambeni objekat u ulici Jaše Ignjatovića 2, N.Sad – hidroizolacija podzemnog dela konstrukcije,platoa i ravnog krova objekta

• Stambeni objekat u ulici Bele njive 33, N.Sad – hidroizolacija podzemnog dela konstrukcije,platoa i ravnog krova objekta

• Hidrocentrala Bela Palanka, sanacija procurivanja AB zidova brane