Hidroizolacija ravnih krovova poslovnih objekata

Hidroizolacija ravnih krovova poslovnih objekata: bilo da je krovna ploča izvedena kao monolitna AB tavanica ili od TR lima, kao završni sloj neizostavna je ugradnja sintetičkih membrana: PVC, FPO, TPO, EPDM itd… kontaktirajte nas kako bismo dali idealno rešenje za Vaš poslovni objekat.

Hidroizolacija ravnih krovova stambenih objekata

Pre ugradnje sintetičke membrane kao završnog sloja, posebna pažnja treba se obratiti na pravilnu ugradnju slojeva termoizolacije, kako bi se zadovoljili uslovi energetske efikasnosti objekta. U kombinaciji sa parnom branom, ovaj sloj predstavlja neizostavan deo svakog pokrivača stambenih objekata.

Hidroizolacija lučnih krovova

Zbog maksimalne iskorišćenosti prostora, poslednjih godina sve više je moderna izrada lučnih AB krovnih ploča. U proteklih godinu dana izveli smo desetinu objekata u Novom Sadu, sa pomenutim sistemom lučnih ploča. Bilo da iznad AB ploče postoji drvena konstrukcija ili ne, naša ekipa je tu da izradi idealno rešenje ugradnje završnih slojeva.

Hidroizolacija platoa

Veliki izbor rešenja za izolaciju platoa iznad garaža objekata.

Hidroizolacija bazena i rezervoara za pijaću vodu

2019.godine izvodili smo hidroizolacione radove na Aqua parku u Paliću. Dvokomponentni epoksidni hidroizolacioni materijal se još jednom pokazao kao idealno rešenje za ovu vrstu poslova. Kada su u pitanju rezervoari, koristimo materijale koji imaju ateste od strane ovlašćenih laboratorija, za primenu u sistemima za pijaću vodu.

Bentonitne hidroizolacije

Prilikom zaštite podzemnih delova konstrukcija od vode i vlage, sve veća je upotreba hidroizolacionih materijala na bentonitnoj osnovi. Osim što višestruko ubrzava dinamiku radova na gradilištu i redukuje finansijska ulaganja, svojom osobinom ‘’srastanja’’ u AB konstrukciju bentonitne membrane predstavljaju jedan od najsigurnijih rešenja zaštitne podzemnih delova konstrukcije. Naravno, od izuzetne je važnosti pravilna ugradnja membrane, po uputstvima proizvođača.

Epoksidni podovi

Pravilna priprema podloge predstavlja glavni osnov za ugradnju kvalitetnog sistema industrijskog poda. Nudimo ugradnju svih tipova epoksidnih premaza i samonivelirajućih masa.

Bušenje otvora (kernovanje) u AB i zidanim konstrukcijama

Injektiranja zidanih i AB konstrukcija: bilo da je u pitanju sprečavanje pojave kapilarne vlage, sanacija procurivanja kroz prsline u AB zidovima ili sanacija statičkih pukotina i oštećenja konstrukcije, naš tim poseduje najsavremeniju opremu za vršenje složenih injektiranja na bazi poliuretanskih, epoksidnih ili masa na cementnoj osnovi. Kontaktirajte nas za više informacija.